De allra flesta jobb på dagens arbetsmarknad innefattar någon form av IT. Oavsett om du är chef på ett stort företag, om du är anställd i en butik eller om du arbetar på lagret, så är ditt jobb troligen beroende av ett smidigt och kompetent IT-system. Samma sak gäller för andra typer av organisationer som idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer. Att datorisera verksamheten gör inte bara arbetsuppgifterna att enklare att utföra och förbättrar arbetsmiljön; den kan också bidra till att kunder och besökare upplever din organisation som tillmötesgående, vilket kan förbättra lönsamheten.

 

I takt med att IT-systemen blir allt mer komplexa ökar också antalet faktorer som kan ställa till med problem. På en mindre firma utan anställda är det kanske ett överkomligt hinder, men även små föreningar, organisationer och företag är ofta i stor utsträckning beroende av att IT-systemen funkar smärtfritt. Det finns flera scenarion där man kan se betydelsen av bra kommunikationer. En sådan enkel sak som att IT-systemet blir något utdaterat kan leda till att värdefull arbetstid måste ägnas åt att hitta temporära lösningar. Om det vill sig riktigt illa kan det leda till att databaser krånglar, vilket kan ha särskilt förödande konsekvenser för företag med små vinstmarginaler.system-development

 

Ett IT-system bör därför ses över med jämna mellanrum, men det kan leda till svåra beslut för organisationer och företag. Nya system kostar nämligen pengar, och att riva upp det nuvarande systemet samt köpa in ett nytt är inte billigt räknat både i inköpspris och förlorad arbetstid. Lösningen är att uppgradera systemet i motsats till att byta ut det. På så sätt får du alla fördelar med ett nytt IT-system utan att behöva betala onödigt mycket för att få in ett nytt. Det du har duger gott när det har uppgraderats, och du slipper alla barnsjukdomar som teknik tenderar att föra med sig.

 

Att byta IT-system i ett företag eller en organisation är i alla händelser en stor utmaning, och det krävs att det leds av en säker hand för att det ska sluta som planerat. När företaget går igenom någon form av större förändring är tillfällen då ledarskapet sätts på prov, och för att klara dessa utmaningar är förberedelse viktigt. Ett sätt att bli en bättre chef eller företagsledare är att gå en kurs i Consultatums regi. Där arrangeras utbildningar som syftar till att ge ledare en bra grund att stå på inför viktiga beslut i arbetslivet.

Taggar