För många som använder datorer i sitt arbete är Microsoft Office och de program som ingår i Office-paketet en självklarhet. Ett av de program som ingår i Microsoft Office är Word, som är ett av världens mest använda ordbehandlingsprogram och som dominerar marknaden. Word har en rad praktiska funktioner förutom de självklara som att kunna hantera inmatad text. De flesta av dessa är relaterade till att på olika sätt kunna redigera och formge texten, till exempel genom olika typsnitt, kursiv stil, fetstil, olika radavstånd och mycket mer. Senare versioner av Word innehåller också en rad färdiga formatmallar för till exempel rubriker, brödtext och citat. Andra funktioner som ingår i programmet är stavningskontroll och en ordbok, för att till exempel kunna slå upp synonymer snabbt och enkelt.

Ett annat av de program som ingår i Microsoft Office är Excel. Excel är ett program skapat för att kalkylera och hantera datauppgifter. Till sin hjälp har användaren av programmet hundratals olika funktioner, bland annat ett verktyg för att skapa tabeller och diagram, och en myriad av olika uträkningsformler. På grund av sina många funktioner kan Excel vara svårt att bemästra på egen hand. Det kan därför vara en bra idé att gå en Excelkurs. Det kan du till exempel göra hos Addskills.Program som ingår i Office-paketet 1

Ett tredje program i Office-paketet är Powerpoint. I Powerpoint kan användaren skapa visuella presentationer, något som är ett viktigt hjälpmedel inte bara i arbetslivet, utan även i skolor och på universitet. Liksom Word håller Powerpoint en dominerande position i sin kategori program.

De tre program som beskrivits ovan ingår alltid i Office-paketet, och är användbara nästan oavsett yrkeskategori. I vissa Office-paket ingår dock även andra, mindre kända program, som endast används av särskilda yrken. Ett sådant program är Microsoft Publisher, ett program för att enkelt skapa layouter till exempelvis visitkort, nyhetsbrev eller broschyrer. Ett annat är Microsoft Access, som hjälper användaren att hantera databaser. Ytterligare ett exempel är Microsoft FrontPage, som är ett program för webbsideredigering.

Vissa funktioner i Office-programmen är mer intuitiva än andra, men nästan oavsett vilket program man använder kan man behöva gå en kurs om det för att lära sig alla tips och trix som det har att erbjuda.

Taggar